i love my bestfriend

" LOVE, the feeling, is the fruit of LOVE, the verb "

- Anonymous» Love Quotes

Love Poem - Ek Pal Ke Liye Ajana

Author: Shilviya Maniyar★★★★
Hawa kabhi aapko chu kar nikle toh samaj na
ke kahi,
koi dur aapko yaad kiye jaa raha hai,
Bareesh aaye toh sochna ke kahi koi dil se
roye jaa raha hai, ...(Cont.)